GENERALFORSAMLING

Politiets Kunstforening, København, indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 4. april 2022 kl. 16.00 på Teglholm Alle 1-3 (kantinen), 2450 København SV.

Hent indkaldelsen i pdf.
Indkøbt kunst kan ses her.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formand aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab for 2020 og 2021
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg i henhold til vedtægterne.
  a. Jeanette Schou (Formand – villig til genvalg)
  b. Torben Juul Andersen (kasserer – villig til genvalg)
  c. Ingelise Hviid (bestyrelsesmedlem – villig til genvalg)
  d. Lars Eriksen (bestyrelsesmedlem – villig til genvalg)
  e. Bestyrelsessuppleant – Hugo Rasmussen (ukendt)
  f. Revisor – Jan Ejler (ønsker ikke genvalg)
  g. Revisor Suppleant: Jens Brunsgaard (ønsker ikke genvalg)
 7. Lodtrækning af indkøbte kunstværker for 2020 og 2021 samt ekstra trækninger
 8. Eventuelt

Særligt arrangement (udgår i år)

Dørene åbnes kl. 15.00, hvor man vil have mulighed for at besigtige den indkøbte kunst. Adgang til bygningen sker via receptionen ved fremvisning af legitimation.

Eftersom det er 2 år siden, at vi har afholdt en generalforsamling og dermed udloddet den indkøbte kunst, skal vi i år udlodde kunstværker for 2 kunstår. Det bliver ikke nogen nem opgave, og det vil helt sikkert give nogle udfordringer på dagen, men også for de personer der møder ved fuldmagt.

Bestyrelsen vil i forbindelse med udlodningen forsøge at tage hensyn til, at nogle aktive medlemmer har været en del af foreningen i både 2020 og 2021 og andre har meldt sig ind i 2021.

Udlodningen kommer til at foregå således;
 Aktive medlemmer, der har betalt kontingent i både 2020 og 2021, får to lodder til den ordinære trækning. (får udleveret ét lod i to forskellige farver)
 Aktive medlemmer, der har betalt kontingent for 2021, får ét lod til den ordinære trækning. (får udleveret ét lod i en farve)
 Kunst fra henholdsvis 2020 og 2021 bliver placeret hver for sig og vil blive markeret med hver sin farve.
 Er man heldig at 1blive udtrukket som vinder, må man kun vælge et kunstværk fra den gruppe, der matcher farven på ens lod.

Det får også indflydelse for de medlemmer, der vælger at fremsende en fuldmagt til bestyrelsen.

Har du været medlem både i 2020 og 2021, skal vi have to prioriteringslister, altså én for hvert år og har du været medlem i 2021, skal vi have én prioriteringsliste.

Bemærk vedtægternes § 12 a: Gevinster erhverves kun, såfremt medlemmet er tilstede eller repræsenteres ved fuldmagt.

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du udlevere en fuldmagt til et andet medlem eller sende den til bestyrelsen på foreningens mail: kontakt@politietskunstforening.dk, senest den 31. marts 2022.

Husk at skrive hvilke kunstværker du ønsker og gerne i prioriteret rækkefølge, samt dine kontaktoplysninger.

Parkering/transport – Der er få parkeringsmuligheder i området. Bus 7A kører lige til døren.
Vores administrator er i gang med at lægge den indkøbte kunst på foreningens hjemmeside www.politietskunstforening.dk. Gå ind under ”udlodning/indkøb”, som findes under bjælken ”info ”.

Husk at meddele mail- og adresseændring til: kontakt@politietskunstforening.dk

Hent referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2020