GENERALFORSAMLING

POLITIETS KUNSTFORENING, KØBENHAVN

Indkaldelse til ordinær generalforsamling                                                                                                                                                                                                

Politiets Kunstforening, København, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 7. februar 2024, kl. 16.00 Borups Allé 266, 2400 København NV.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formand aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab for 2023
 4. Indkomne forslag (se bilag A)
  1. Indkaldelse til generalforsamlingen §§ 7-7a
  2. Foreningens sammensætning §§8-8a
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg i henhold til vedtægterne.  – Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der kunne have interesse i bestyrelsesarbejde, til at opstille.
 1. Formand Jeanette Schou (ønsker ikke genvalg)
 2. Bestyrelsesmedlem Ingelise Hviid (ønsker ikke genvalg)
 3. Bestyrelsesmedlem Lars Eriksen (accepterer genvalg)
 4. Kasserer Torben Juul Andersen (ønsker ikke genvalg)
 5. Bestyrelsesmedlem Marianne Damkjer (ønsker ikke genvalg)
 6. Bestyrelsesmedlem Tonny Petersen (ønsker ikke genvalg)
 7. Bestyrelsessuppleant Matilde Bülow (ønsker ikke genvalg)
 8. Revisor Preben Johannesen (accepterer genvalg)
 9. Revisorsuppleant Vibeke Askegaard N. Snedker (accepterer genvalg)
 1. Lodtrækning af indkøbte kunstværker for 2023, samt ekstratrækninger
 2. Eventuelt

Dørene åbnes kl. 15.00, hvor man vil have mulighed for at besigtige den indkøbte kunst. Adgang til bygningen skal ske via sidedør til bygningen/kantinen. Det er IKKE tilladt at gå ind via hovedindgangen, idet der ikke længere er en reception i bygningen, og vagthavende må IKKE forstyrres. (se vedlagt kort)

Fuldmagter til indkommende forslag og udlodning af kunstværker

Vi skal i år stemme om vedtægtsændringer, hvilket kræver et særligt stemmeflertal. Derfor vil bestyrelsen gerne henstille til, at medlemmerne enten selv møder op og afgiver deres stemme eller benytter sig af muligheden for at udlevere en fuldmagt til et fremmødende medlem eller fremsender en fuldmagt til bestyrelsen med følgende angivelse;

Jeg _______________, medlemsnummer _____ stemmer hermed følgende til de indkommende forslag om vedtægtsændringer; forslag a. ­­­_________ og forslag b. _________ angiv for/imod)

Vedtægt §11: ”Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kan lovændringer eller opløsning af foreningen kun vedtages, når 2/3 af medlemmerne er til stede og 3/4 heraf stemmer derfor. Der kan afgives stemmer ved fuldmagt”.

Hvis ikke du har mulighed for at deltage på generalforsamlingen og dermed udlodning af de indkøbte kunstværker, kan du ligeledes udlevere en fuldmagt til et andet medlem eller sende den til bestyrelsen. Husk at medsende en liste over de kunstværker, som du er interesseret i og gerne i en prioriteret rækkefølge, samt dine kontaktoplysninger.

Vedtægt §12a: ”Gevinster erhverves kun, såfremt medlemmet er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt”.

Begge fuldmagter kan sendes til bestyrelsen på vores foreningsmail kontakt@politietskunstforening.dk, og skal være os i hænde senest den mandag 5. februar 2024, kl. 15.00. (Tidspunktet skal respekteres, idet formanden, pga. klargøring til generalforsamlingen, ikke vil have mulighed for at tilgå foreningsmailen eller hendes arbejdsmail)

Kunstværker til besigtigelse på hjemmesiden

Vores administrator er i gang med at lægge de indkøbte kunstværker op på foreningens hjemmeside www.politietskunstforening.dk. Her vil man også kunne udskrive en liste over værkerne.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder i området. På nuværende tidspunkt er det muligt at parkere på grusparkeringen/cirkuspladsen, der ligger op ad stationen. Ellers kan man parkere på ramperne langs Borups Allé og Hulgårdsvej eller oppe ved svømmehallen. Du skal være opmærksom på, at ved svømmehallen er nogle af pladserne med tidsbegrænsning.

Husk at meddele mail- og adresseændring til: kontakt@politietskunstforening.dk

Hent pdf til udprint …

De bedste hilsner
Bestyrelsen