BESTYRELSE

Formand, Jeanette Schou
mail: kontakt@politietskunstforening.dk

Næstformand: Palle Lyngsø,
mail: pdl002@politi.dk

Sekretær: Lars Eriksen,
mail: ler001@politi.dk

Bestyrelsesmedlem: Tonny Petersen
mail: tpe013@politi.dk

Bestyrelsesmedlem: Marianne Damkjer,
mail: marianne.damkjer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Ingelise Hviid,
mail: ingelisehviid@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: Lars Christian Borg
mail: famborg@post6.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem og kasserer, Torben Juul Andersen
mail: tjaa@privat.dk, tlf. 4494 3686