GENERALFORSAMLING

Hent referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2020

*****

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Politiets Kunstforening – København

Politiets Kunstforening, København, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 16.00 Teglholm Alle 1-3 (kantinen), 2450 København SV.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formand aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg i henhold til vedtægterne.
  1. Palle Lyngsø (Næstformand – ønsker genvalg)
  2. Ginette Sarinesen (bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg)
  3. Marianne Damkjer (bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg)
  4. Lars-Christian Borg (bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg)
 7. Lodtrækning af indkøbte kunstværker samt ekstra trækninger
 8. Eventuelt

Dørene åbnes kl. 15.00, hvor man vil have mulighed for at besigtige den indkøbte kunst. Adgang til bygningen sker via receptionen ved fremvisning af legitimation.

Bemærk vedtægternes § 12 a: Gevinster erhverves kun, såfremt medlemmet er tilstede eller repræsenteres ved fuldmagt.  

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du udlevere en fuldmagt til et andet medlem eller sende den til bestyrelsen på foreningens mail: kontakt@politietskunstforening.dk, senest den 20. februar 2020.

Husk at skrive hvilke kunstværker du ønsker og gerne i prioriteret rækkefølge, samt dine kontaktoplysninger.

Parkering/transport – Der er få parkeringsmuligheder i området. Bus 7A kører lige til døren.

Den indkøbte kunst kan ses her på foreningens hjemmeside.
Her vil du også kunne udskrive en liste over kunstværkerne. 

Husk at meddele mail- og adresseændring til: kontakt@politietskunstforening.dk

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN