GENERALFORSAMLING

POLITIETS KUNSTFORENING, KØBENHAVN

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Politiets Kunstforening, København, indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023, kl. 16.00 Teglholm Alle 1-3 (kantinen), 2450 København SV.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formand aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab for 2022
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg i henhold til vedtægterne.  – Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der kunne have interesse i bestyrelsesarbejde, til at opstille.
  Næstformand Palle Lyngsø (accepterer genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Lars Borg (accepterer genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Marianne Damkjer (accepterer genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Ginette Sarinesen (ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsessuppleant Tonny Petersen (accepterer genvalg)
  Revisor Preben Johannesen (accepterer genvalg)
  Revisorsuppleant Vibeke Askegaard N. Snedker (accepterer genvalg)
 1. Lodtrækning af indkøbte kunstværker for 2022, samt ekstratrækninger
 2. Eventuelt
 3. Særligt arrangement fra kl. 16-16:30 ved Svend Mathiasen, Historien om Politiets Kunstforening København

Dørene åbnes kl. 15.00, hvor man vil have mulighed for at besigtige den indkøbte kunst. Adgang til bygningen sker via receptionen ved fremvisning af legitimation.

Kunstforeningens vedtægter 12a: ”Gevinster erhverves kun, såfremt medlemmet er tilstede eller repræsenteres ved fuldmagt”  

Fuldmagt

Hvis ikke du har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du udlevere en fuldmagt til et andet medlem eller sende den til bestyrelsen på foreningens mail: kontakt@politietskunstforening.dk, senest den mandag 27. februar 2023, kl. 15.00. (Tidspunktet skal respekteres, idet formanden, pga. klargøring til generalforsamlingen, ikke vil have mulighed for at tilgå foreningsmailen eller hendes arbejdsmail)

Husk at medsende en liste over de kunstværker, som du er interesseret i og gerne i en prioriteret rækkefølge, samt dine kontaktoplysninger.

Kunstværker til besigtigelse på hjemmesiden

Vores administrator er i gang med at lægge de indkøbte kunstværker op på foreningens hjemmeside www.politietskunstforening.dk.

Parkering og transport

Der er parkeringsmuligheder i området. Du skal være opmærksom på, at det nogle steder er påkrævet at betale for parkering.

Bemærk at der er ændringer på buslinje 7A, idet der pga. vejarbejde er ensrettet i området. I rådes til at gå ind på www.rejseplanen.dk og læse om ændringen på buslinjen.

Husk at meddele mail- og adresseændring til: kontakt@politietskunstforening.dk

De bedste hilsner

Bestyrelsen