INDMELDELSE

Indmeldelse i Politiets Kunstforening sker ved at udfylde nedenstående formular.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Politiets Kunstforening. Medlemsskabet er først gyldigt i det øjeblik kontingent er betalt, og jeg er indforstået i, at kontingentet betales gennem løntræk via Politiets Sprogforbund.

Indmeldelsesblanket

 

Verifikation / Godkendelse